Doğa Onarımda Dikkate Alınması Gerekli Hususlar

Doğa onarım öncesi: Arazinin jeolojik ve Topografik yapısı Flora ve fauna Meteorolojik veriler Toprak analizi/yapısı, Örtü tabakası Çevrenin sosyo-ekonomik, kültürel, eğitim, sağlık durumu, Görsel veriler, Hidrolojik veriler, alt yapı Gerekli tedbirler İlgili kuruluşlar ve meslekler arası…

ÇEVRE KURTARMANIN GEREKLİLİĞİ

Günümüzde hızlı nüfus artışı ve kentleşme ile birlikte sosyal ekonomik kültürel ve teknolojik gelişmelerin yaşanması sonucu yeraltı ve yerüstü doğal kaynaklar kullanılmakta ve tüketilmektedir. Diğer yandan mevcut doğal kaynakların kullanımı, hammadde üretim yöntemleri ve teknikleri…