AKTİF VATANDAŞLIK

Başkalarına saygı gösteren, sorun çözmede girişimci ve yenilikçi olan, eyleme dönük araçlar yaratabilen ve kendi iç enerjisi ile harekete geçebilen ve toplumun daha az şanslı kesimleri için toplumsal destek sağlamak üzere kendilerini düzenleyebilen örgütlü insan….

ÇEVRE KURTARMA OKULU PROJESİ

ÇEVRE KURTARMA OKULU PROJESİ Türkiye’nin yenilenemeyen kaynakları arasında, madenlerin payı oldukça yüksektir. Ancak, madencilik faaliyetlerinin yürütüldüğü alanların peyzajı, çevre ile uyumlu olmayan yöntem ve teknolojilerin kullanımı sonucunda zaman içinde tahrip olmuştur. Bu gibi dejenere olmuş…

Doğa Onarımda Dikkate Alınması Gerekli Hususlar

Doğa onarım öncesi: Arazinin jeolojik ve Topografik yapısı Flora ve fauna Meteorolojik veriler Toprak analizi/yapısı, Örtü tabakası Çevrenin sosyo-ekonomik, kültürel, eğitim, sağlık durumu, Görsel veriler, Hidrolojik veriler, alt yapı Gerekli tedbirler İlgili kuruluşlar ve meslekler arası…

ÇEVRE KURTARMANIN GEREKLİLİĞİ

Günümüzde hızlı nüfus artışı ve kentleşme ile birlikte sosyal ekonomik kültürel ve teknolojik gelişmelerin yaşanması sonucu yeraltı ve yerüstü doğal kaynaklar kullanılmakta ve tüketilmektedir. Diğer yandan mevcut doğal kaynakların kullanımı, hammadde üretim yöntemleri ve teknikleri…