ÇEVRE KURTARMA OKULU PROJESİ

ÇEVRE KURTARMA OKULU PROJESİ

Türkiye’nin yenilenemeyen kaynakları arasında, madenlerin payı oldukça yüksektir. Ancak, madencilik faaliyetlerinin yürütüldüğü alanların peyzajı, çevre ile uyumlu olmayan yöntem ve teknolojilerin kullanımı sonucunda zaman içinde tahrip olmuştur. Bu gibi dejenere olmuş alanların geri kazanımı, ancak dikkatli bir şekilde planlanmış rehabilitasyon programları ile mümkün olmaktadır.

             Tahminlere göre, Türkiye’de yaklaşık 3000 ölü taş ocağı, mermer ocağı ve maden ocağı bulunmaktadır.  Birçoğu madencilik şirketleri tarafından rehabilite edilmeden bırakılmıştır. Türkiye’deki bu türden ıssız/ölü madencilik sahalarının acil rehabilitasyon ve kurtarma programlarıyla araştırılması, tespit edilmesi ve kurtarılması gerekmektedir. Bunu yapabilmek için çevre kurtarma ve rehabilitasyon konusunda uzmanlaşmış bir kurtarma ekibi gereklidir.

Issız/ölü maden sahalarının iyileştirilmesi ve rehabilitasyonu ile ilgili olarak, birçok Avrupa ülkesinde uzman bulunmaktadır. Bazıları devletler tarafından istihdam ediliyor, bazıları sivil toplum aktörleri tarafından. Türkiye’de bu alanda uzmanlık eksikliği var. Projenin genel amacı, ıslah çalışmalarının rehabilitasyon uzmanları tarafından ıslahı ve ıslah çalışmalarının iyileştirilmesi ve rehabilitasyonun önemi hakkında halkın bilinçlendirilmesi yoluyla açığa çıkarılmasıdır. Proje eylemimiz özellikle, madencilik faaliyetleri ile kötü durumda olan peyzaj ve doğal çevrenin iyileştirilmesi ve rehabilitasyonu için her bölgede çalışacak 300 uzman yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Projemiz, eylemi, öncelikle Kuzey Batı Anadolu bölgesindeki ıssız/ölü maden sahalarını belirlemek ve daha sonra bir eğitim programı oluşturmak için doğal ve kültürel peyzaj verileri toplamak ve analiz etmeyi de planlamıştır.

Kilit paydaşlarımız çevreci STK’lar ve kamu yetkilileridir. Orman ve Su İşleri Bakanlığı orman alanları içinde ıssız maden alanlarının rehabilitasyonu için bir ara plan hazırlamıştır. Program başlangıçta 2014 ve 2018 dönemi için hazırlanmıştır. Programın yayınlanmasından sonra Bakanlık Akdeniz bölgesinde Mersin gibi illerde rehabilitasyon programları başlatmıştır.

Projemiz, eylemi, Bakanlığın çabalarını Türkiye’nin 2003 yılından beri imzaladığı Avrupa Peyzaj Sözleşmesi ilkelerine uygun olarak gerçekleştirmeyi amaçlıyor.