Doğa Onarımda Dikkate Alınması Gerekli Hususlar

Doğa onarım öncesi: Arazinin jeolojik ve Topografik yapısı Flora ve fauna Meteorolojik veriler Toprak analizi/yapısı, Örtü tabakası Çevrenin sosyo-ekonomik, kültürel, eğitim, sağlık durumu, Görsel veriler, Hidrolojik veriler, alt yapı Gerekli tedbirler İlgili kuruluşlar ve meslekler arası disiplinler.

Doğa onarımı: Alanla ilgili senaryolar kurgulanmalı, en uygunu belirlenmeli, Canlıların güvenle yararlanabileceği ortam hazırlanmalı, İşletmeci onarım süresince aynı zamanda kullanıcı olduğunu unutmamalı, Doğal denge ve nitelikli yaşam sunulmalı.

Doğa onarımı sonrası : Onarımı yapılan alan için gerekli izleme ve bakım işlemleri yapılmalı, Çevre halkı, onarım sonrasında üzerine düşen görevleri yerine getirmeli, Alanla ilgili kontroller kullanım süresince de devam etmeli.